Berichten
Heeft u een leuk bericht, mooie foto's, een vraag ... Stuur het naar de redactie van esdorploon.nl
Wij plaatsen het dan op de website.   E-mail: webmaster@esdorploon.nl


   Geplaatst op 20-1-2018 door Wil    
Blijspel 'Hotel te koop'

Vrijdag 26 en zaterdag 27 januari vindt de jaarlijkse toneelvoorstelling weer plaats. Het is een gezamenlijke uitvoering van TOG(Loon) en OKK (Balloo). Op zaterdagavond zal er live muziek zijn. Beide avonden beginnen om 20:00 uur in café Hofsteenge in Rolde.
   Geplaatst op 2-1-2018 door Wil    
Gelukkig nieuwjaar

De redactie wenst u een heel goed en gezond 2018.
   Geplaatst op 28-12-2017 door Wil    
Parelhoenders

Drie parelhoenders lopen los aan de Balloerweg tegenover nr 6 .
Van wie zijn ze???

   Geplaatst op 7-11-2017 door Wil    
Geheimen van Mytisch Balloo

Zoek met Nationaal Park Drentsche Aa gidsen naar de geheimen van Mytisch Balloo op zondag 19 november. Nationaal Park Drentsche Aa houdt dan een wandeling rond het ‘ringbrinkdorp’ Balloo. Balloo ligt in een landschappelijk bijzondere omgeving. Het gebied is al vanaf de laatste ijstijd (Weichselien, ca. 12.000 BP) intensief bezocht door de prehistorische mens. In de directe omgeving liggen meerdere hunebedden, tientallen grafheuvels, urnenvelden en celtic fields. De wandeling gaat langs de schaapskooi van Balloo naar het prachtige Ballooërveld (een van grootste heidevelden Drenthe). Het tracé van de ‘trekweg’ (historische karrensporen) wordt gevolgd naar Rolde. Door het prachtige esdorpenlandschap van Balloo-Rolde gaat de wandeling richting Ballooërkuil, een van de plaatsen waar in de middeleeuwen recht werd gesproken door de Etstoel. Het geheim van de ‘Drostenkuil’ wordt verklaard. Langs het tracé van de Noord Ooster Lokaal Spoorweg (NOLS) gaat de wandeling naar Balloo langs historische boerderijen en keuterijen en weer terug naar de startplaats.
Datum: Zondag 19 november 2017
Starttijd: 10:00 uur – 12:30 uur
Startplaats: NP Parkeerplaats bij de Schaapskooi van Balloo, ingang aan de Hemweg
Duur/afstand: 2,5 uur

Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Na afloop van de excursie wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het Gebiedsfonds Drentsche Aa.
Waterdichte schoenen en een verrekijker worden aanbevolen. Honden worden niet toegelaten tijdens deze wandeling.

   Geplaatst op 9-8-2017 door Wil    
Boeken-kinderwagen

Ans Faber aan de Balloerweg 6 heeft bij haar winkeltje een boeken-kinderwagen staan waarin boeken te koop worden aangeboden. Voor de lezende Loner worden de boeken gratis uitgeleend onder voorwaarde dat ze ook weer worden ingeleverd. Staat de boeken-kinderwagen niet buiten, bel dan even aan of ga achterom.
   Geplaatst op 9-7-2017 door Chris    
Zomerfeest 2017 - dag 2

Na een prima verzorgde brunch, was het om 2 uur tijd voor een stukje geschiedenis.
Geassisteerd door lokale modellen voerde Albert Kool van de Stichting Oranje ons door de modegeschiedenis van de afgelopen 1000 jaar. Voor de pauze werd de mode van de afgelopen eeuw geshowd en van uitleg en anekdotes voorzien. Vooral bij de wat oudere toeschouwers kwamen tijden van weleer weer boven. Na de pauze werd de rest van het voorbije millennium doorgenomen. Chapeau voor de modellen.
Nog wat na- en bijkletsen en het zomerfeest van 2017 zit er weer op.
De organisatie en alle medewerkers verdienen een dikke pluim voor het perfect samenstellen en regelen van dit zomerfeest.
BEDANKT !

klik hier voor foto's

   Geplaatst op 9-7-2017 door Chris    
Zomerfeest 2017 - dag 1

Het zomerfeest 2017, sinds jaren weer op 'eigen' grondgebied, had een flitsende start met de 'Heel Loon bakt' taartenbakwedstrijd. Maar liefst 13 taarten werden ter beoordeling van de jury, ingeleverd. Het kostte de jury heel wat kijk- en proefwerk maar uiteindelijk werd, aan het begin van de avond, de winnaar aangewezen en kon het feest beginnen.
De band ' Xclusive ' kreeg de stemming er al vlot in en er is, tot in de kleine uurtjes, volop gefeest en gedanst.

klik hier voor foto's

   Geplaatst op 6-6-2017 door Chris    
Gaswinning Assen, uw mening telt !

De NAM wil meer aardgas gaan winnen onder Assen. Hiervoor heeft de NAM een plan ingediend (Winningsplan Westerveld) bij de minister van Economische Zaken. De minister heeft een ontwerpbesluit genomen, waarin hij zegt dat hij van plan is om de NAM toestemming te geven voor het winnen van meer gas. Het winnen van gas kan leiden tot bevingen en schades aan woningen en andere gebouwen.

Burgemeester en wethouders, daarin gesteund door de voltallige gemeenteraad, zijn het niet eens met het ontwerpbesluit en maken bezwaar. Ze hebben daarom besloten om een zienswijze in te dienen bij de minister. Hierin staat dat de minister geen toestemming moet geven. Als hij dat wel doet, dan moet er worden voldaan aan allerlei voorwaarden zoals een goede schaderegeling, nulmetingen aan woningen en gebouwen en een goed meetsysteem inrichten.
(bron: www.assen.nl)

Meer informatie en links naar voorbeeldzienswijzen die u kunt indienen (voor 19 juni), vind u op de website van de gemeente Assen.

https://www.assen.nl/Gaswinning-Assen
   Geplaatst op 12-5-2017 door Chris    
Dauwtrappen in Loon

Op Hemelvaartsdag houdt Nationaal Park Drentsche Aa een dauwtrap-wandeling door de ontwakende natuur in het Loonerdiep beekdal.
Dauwtrappen verwijst naar een oud gebruik waarbij men met blote voeten door het natte gras liep. Natuurlijk mag u dit zelf ervaren en de schoenen onderweg uittrekken. De dauw op het gras zou een zuiverende werking hebben. Op deze wijze werd vroeger het meifeest of de heropleving van de natuur gevierd. Onderweg ervaren we dit met een ochtendconcert door de ontwakende vogels. De Nationaal Park gids vertelt daarnaast over de bijzonderheden van het gebied. Na afloop staat er een kopje koffie voor de deelnemers klaar.
(bron: Assercourant.nl)

   Geplaatst op 20-4-2017 door Wil    
Gezamenlijke ledenvergadering

Programma en de agenda van de VvV voor de gezamenlijke ledenvergadering op dinsdag 25 april a.s. in 'De Herberg van Loon'.

Het programma van de avond is als volgt:
19.00 uur vergadering Dorpsbelangen
20.00/20.15 uur korte pauze
20.15/20.30 uur vergadering VvV
21.00 uur korte pauze
21.15 uur Hoog bezoek van Johannes van Lier en zijn lieftallige echtgenote Rolina.

In 1777 is Johannes van Lier één van de hoogste ambtenaren in Drenthe. Maar ook geïnteresseerd in archeologie en natuurkunde. Een groot verzamelaar. Een zeer bijzondere man! Hij vertelt graag over zijn werk, over het leven in hogere kringen, zijn vondsten bij het hunebed en zijn boeken. En over tenslotte over zijn droevig lot...

AGENDA VvV:
1. opening door de voorzitter Gerard Hensen
2. notulen jaarvergadering 2016
3. jaarverslag 2016
4. mededeling over de te verwachten activiteiten in 2017
5. financieel jaarverslag
6. verslag kascie (Eelco Krakau en Jeltje Paas)
7. benoeming nieuw kascommissielid.
8. rooster van aftreden: Terry Mitchell en Hennie Uiterwijk zijn aftredend maar herkiesbaar. Zij stellen zich beiden beschikbaar voor een nieuwe termijn.
9. sluiting

We hopen op een grote opkomst. Mocht 19.00 uur niet haalbaar zijn voor u dan bent u van harte uitgenodigd om later bij de vergadering aan te schuiven.
Tot dinsdag 25 april!!

Het bestuur van de VvV